Välkommen!

Vi är en plantskola & gårdsbutik med fokus på ätbara växter & biologisk mångfald.

Beskärning, trädfällning, arboristjobb & andra trädgårdstjänster tillhandahåller vi också.

I anslutning till plantskolan finns en besöksträdgård där kan du se många av de plantor vi har i plantskolan (och en hel del annat) som etablerade mogna exemplar.

Vårat mål är att driva företaget med hänsyn och i sammarbete med naturen.

Några av sätten vi uppnår detta är genom att återanvända så mycket som möjligt, använda material som finns i närheten eller som vi själva kan producera och att försöka i så stor mån som möjligt gynna den biologiska mångfalden.


Välkommen till Grustorp!