Om oss

Vår verksamhet

Vårt signum är att odla hållbart vilket betyder att kemiska bekämpningsmedel är bannlysta, likaså konstgödning. Två termer som sammanfattar mycket av det vi arbetar med är Permakultur och skogsträdgårdsodling.


Permakultur

Ordet kommer från orden permanent och agrikultur

Permakultur är en etisk designmetodik för att designa ett hållbart levnadssätt. Målet med permakultur är ett hållbart samhälle. För att detta ska vara möjligt behöver du likt naturen bygga mer jord än du konsumerar.


I permakultur finns tre etiska regler

-Värna om jorden

-Värna om människor

-Ge tillbaks överskott


Vi intergrerar permakultur både i vår verksamhet och livsstil. 

Skogsträdgårdsodling


En skogsträdgård är ett sätt att odla som efterliknar naturliga ekosystem som lundar och skogsbryn Men istället för vanliga skogsväxter planteras medicinalväxter, ätbara växter,växter för bränsle & virke, kvävefixerande växter och andra nyttoväxter. Skogsträdgården gynnar den biologiska mångfalden, vilket i sig ökar motståndskraften i systemet. På så sätt arbetar du med naturen istället för emot den.

I likhet med dessa ekosystem har skogsträdgården flera skikt.Man brukar dela upp odlingssystemet i 7 skikt.     De 7 skikten är:


  • 1: Toppskikt
  • 2: Underskikt
  • 3: Buskskikt
  • 4: högt örtskikt
  • 5: Marktäckar
  • 6: Rot & Knölskikt
  • 7: Klättrande skikt

 

Målet med skogsträdgården är att skapa ett odlingssystem i samklang med naturen som kan sköta sig själv och inte behöver så mycket resurser utifrån.